𝑪𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛̉

𝑪𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒘𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒎𝒂̣𝒊 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛̉


Với rất nhiều lựa chọn để xem xét khi lập ngân sách cho việc phát triển trang web Thương mại điện tử, nó có thể hơi khó hiểu.

Có nhiều công ty trang web thương mại điện tử để lựa chọn và các công ty khác nhau sẽ cho bạn biết TẤT CẢ các loại khác nhau có thể khiến bạn khó so sánh táo với táo. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến giá phát triển website.


Theo một số cách, nhận được một thương mại điện tử giống như một cuộc đua; nếu tất cả các yếu tố khác đều như nhau, ai có trang web tốt hơn và được tìm thấy đầu tiên sẽ thắng. Một số trang web hoạt động như Kias và một số như Ferraris. Và cũng giống như ô tô và hầu hết những thứ khác, một số trang web Thương mại điện tử dễ xây dựng hơn những trang khác.


Có hai câu hỏi chính tôi hỏi khách hàng tiềm năng trước khi ước tính chi phí trang web thương mại điện tử: "Mục tiêu lưu lượng truy cập và doanh số bán hàng của bạn là gì?" và "Những tính năng tùy chỉnh nào bạn sẽ cần cho trang web TMĐT để đáp ứng chúng?" Câu trả lời của bạn có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào việc bạn là người khởi nghiệp, người dẫn đầu thị trường hay ở giữa. Vì vậy, điều hợp lý là chi phí phát triển trang web thương mại điện tử cũng có thể thay đổi rất nhiều.\


Ví dụ: nếu bạn muốn bán 500 triệu đồng một năm, bạn có thể tìm thấy một trang web thương mại điện tử với khoảng 50 triệu. Nếu bạn đang muốn kiếm được hàng tỷ doanh số, mà nhiều khách hàng tiềm năng của chúng tôi đang làm, thì chi phí của trang web Thương mại điện tử của bạn sẽ cao hơn vì sẽ cần xây dựng nhiều tính năng và chức năng hơn để có được lợi thế thị trường.


𝐇𝐚̃𝐲 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠: Bắt đầu một trang web thương mại điện tử cũng giống như bắt đầu bất kỳ hoạt động kinh doanh thực sự nào. Nó cần vốn, lập kế hoạch và một đội ngũ vững chắc để thành công. Chúng tôi làm việc cùng với các khách hàng của mình để trở thành một phần của đội ngũ trong thành công của họ.


𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐮 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉?


 • Thông thường, giá phát triển trang web thương mại điện tử có thể dao động từ 35 triệu đến vài trăm triệu trở lên. Chi phí cuối cùng sẽ được điều quyết định bởi các mục tiêu lưu lượng truy cập và yêu cầu thiết kế của bạn, các tính năng bạn cần và loại công ty trang web thương mại điện tử bạn chọn (cho dù bạn thuê nhân sự tự làm hay thuê ngoài).


  𝐂𝐚́𝐜 𝐦𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐱𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐰𝐞𝐛 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧:


  • 𝙏𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙠𝙚̂́ - Có sự khác biệt lớn về chi phí cho một thiết kế hoàn toàn sáng tạo mới so với việc theo một mẫu sẵn có.
  • 𝙇𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙧𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 - Nhu cầu chức năng tùy chỉnh và các tính năng được lập trình độc đáo sẽ tăng giá.
  • 𝙉𝙝𝙖̣̂𝙥 𝙙𝙪̛̃ 𝙡𝙞𝙚̣̂𝙪 - Nếu bạn cần dữ liệu sản phẩm hoặc dữ liệu đơn hàng / khách hàng đã nhận trước đây, điều này có thể làm tăng chi phí phát triển trang web của bạn. Hãy chắc chắn cơ sở dữ liệu của bạn bao gồm tất cả các dữ liệu cần thiết để chạy trang web của bạn.
  • 𝙏𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙩𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙎.𝙀.𝙊 - Một kế hoạch tiếp thị trực tuyến được tích hợp đầy đủ cho website sẽ tăng chi phí xây dựng, nhưng nó có thể rất quan trọng để thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web của bạn và cung cấp ROI (Return on investment - Tỷ suất hoàn vốn).
  • 𝙏𝙞́𝙘𝙝 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙘𝙖́𝙘 𝙪̛́𝙣𝙜 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙦𝙪𝙖̉𝙣 𝙡𝙮́ - 𝙬𝙚𝙗 𝙖𝙥𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 - Làm cho một trang web thương mại điện tử hoạt động với CRM, ERP ...v.v, hoặc các hệ thống bên thứ ba khác thường có thể tốn hàng trăm triệu cho các hệ thống như vậy.
  • 𝙇𝙪̛̣𝙖 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙮 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙠𝙚̂́ 𝙬𝙚𝙗 - Chọn một công ty có uy tín, có kinh nghiệm thường có chi phí cao hơn nhiều nhưng cũng cung cấp nhiều giá trị hơn. Nếu dự án được thuê ngoài ở nước ngoài, nó sẽ ít tốn kém hơn, nhưng điều đó đi kèm với loại chi phí riêng của nó.


  Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ 𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 lớn đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐰𝐞𝐛 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭?


  Chúng ta đều biết những điều cơ bản của một trang web Thương mại điện tử: danh mục tính năng, mặt hàng nổi bật, trang sản phẩm, sản phẩm liên quan, v.v. Đây là những tính năng tiêu chuẩn và chúng thực sự không tăng chi phí nhiều.
  Mặt khác, chức năng thương mại điện tử tùy chỉnh thêm theo ý doanh nghiệp thường là chi phí lớn nhất trong một dự án. Nó cũng thường là quan trọng nhất để giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả và mang lại cho trang web của bạn một lợi thế cạnh tranh. Ví dụ: bạn có thể muốn chức năng tìm kiếm tùy chỉnh vì loại sản phẩm bạn bán. Không có nhiều đối thủ cạnh tranh của bạn có nó, và bạn biết rằng nó sẽ giúp bạn bán được hàng. Hoặc, sản phẩm trong kho có thể rất quan trọng đối với bạn, vì vậy nhà phát triển Thương mại điện tử của bạn có thể phải đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu trang web với hệ thống quản lý hàng tồn kho của bạn. Điều đó sẽ làm tăng giá của trang web, nhưng nó cũng sẽ giảm giờ công đáng kể cho nhân viên để quản lý kho.
  Tạo một danh sách tất cả các tính năng Thương mại điện tử mà bạn nghi ngờ sẽ là tùy chỉnh và chắc chắn chia sẻ danh sách đó với công ty thiết kế web Thương mại điện tử mà bạn đang chọn. Điều này sẽ giúp họ đưa ra ước tính chính xác.


  𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼 𝘀𝗲̃ 𝘁𝗮́𝗰 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗲̂́𝗻 𝗴𝗶𝗮́ 𝗰𝗮̉


  Chúng ta đã thảo luận về chức năng, giờ chúng ta phải xem xét trang web sẽ trông như thế nào. Ấn tượng đầu tiên là tất cả mọi thứ, và điều quan trọng là vẻ ngoài phù hợp với kỳ vọng của bạn trong bán hàng. Một trang web trông nghiệp dư chỉ có thể chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng với tỷ lệ thấp hơn nhiều so với trang web Thương mại điện tử tùy chỉnh, chuyên nghiệp.
  Cũng xem xét xây dựng thương hiệu. Nếu bạn có một thương hiệu lớn, được thành lập, trang web của bạn sẽ phản ánh điều này. Trên trang web, bạn sẽ nhận được một bức ảnh để gây ấn tượng, vì vậy nhiều chủ sở hữu trang web thương mại điện tử đã bỏ ra số tiền lớn để tạo ra một trang web bán hàng dựa trên giao diện.
  Nếu bạn cần một trang web được tối ưu hóa để sử dụng trên thiết bị di động và máy tính bảng, một thiết kế cũng sẽ cần được tạo cho các thiết bị đó. Điều đó thêm thời gian và chi phí bổ sung cho một dự án.
  Cách để cắt giảm chi phí là sử dụng một mẫu có sẵn. Điều này có nghĩa là phần thiết kế đã được thực hiện xong và logo hoặc màu sắc của bạn có thể được chỉnh sửa thêm vào cho phù hợp. Chúng tôi 𝙆𝙃𝙊̂𝙉𝙂 đề xuất điều này cho các trang web Thương mại điện tử nghiêm túc, nhưng nó có thể phù hợp với nhu cầu của bạn nếu bạn đang làm việc với ngân sách hạn hẹp.


  𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝘀𝗮́𝗰𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛̣𝗰 𝘁𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗦𝗘𝗢


  Hỏi những dịch vụ nào được bao gồm trong chi phí phát triển trang web thương mại điện tử ban đầu. Một số công ty cung cấp dịch vụ SEO thương mại điện tử như một phần của gói SEO của họ và một số thì không. Có các tính năng SEO tích hợp là một lợi ích lớn và có thể giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền kha khá. Nó cũng sẽ làm cho công việc SEO của công của bạn trong tương lai đơn giản hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Có các tính năng tiếp thị trực tuyến được tích hợp vào trang web của bạn không phải là lối tắt đến bảng xếp hạng trang 1 của Google, nhưng đó là một bước đi đúng hướng đầu tiên!
  Công ty phát triển thương mại điện tử bạn chọn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Hãy nhớ rằng, bạn thường sẽ nhận được những gì bạn phải trả - 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙣𝙖̀𝙤 𝙘𝙪̉𝙖 đ𝙤́. Một công ty có giá cao hơn thường sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hàng đầu hơn. Hãy chắc chắn bất cứ ai bạn chọn đều đáng tin cậy, đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙖̀𝙮 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙦𝙪𝙮 𝙢𝙤̂ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙮 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙠𝙚̂́ 𝙬𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚 𝙡𝙤̛́𝙣 𝙝𝙖𝙮 𝙣𝙝𝙤̉, cả trong giai đoạn phát triển và sau khi trang web của bạn hoàn tất.
  Nếu bạn muốn nhận được ước tính chi phí trang web thương mại điện tử miễn phí từ Yland Tech, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số +84-93-828-5525. Hoặc gửi yêu cầu một ước tính thiết kế trang web bằng cách điền vào form liên hệ. Chúng tôi mong chờ được trò chuyện với bạn về ý tưởng 𝙩𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙠𝙚̂́ 𝙬𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙖̣𝙞 đ𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙩𝙪̛̉.  #YLandTech #GiảiPhápThiếtKếWebsite #ChiPhíThiếtKếWebsite


Tags:
0974 582 722 contact@ylandtech.com 14 Lo 10 Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam